IBAU CZ s.r.o.

Jana Vrby 1255/8
664 91 Ivančice 

 

Bc. Martin Štěpanovský

Jednatel

IČO: 06980899
DIČ: CZ06980899
Č. Účtu: 1059461009/2700

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně odd. C, vl. 105473

ibau@email.cz
777 441 055